Atatürk'ün doğum günü ne zaman?

ATATÜRK'ÜN DOĞUM GÜNÜ..

15 Kasım 1938 tarihli Ulus Gazetesi'nde, 11 Kasım tarihli Paris Soir Gazetesi'nin "Kemal Atatürk est mort" başlığını, birinci sayfadan dört sütün manşetten verdiği  yazıyordu. Paris Soir'ın yazarı olan Jean Laubespin imzalı yazıda ise, Atatürk döneminde uzun bir zaman Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğini yapan Albert Sarraut'a yer veriliyor ve bu yazının ikinci sütununda, Mustafa Kemal'in 13 Mart 1881'de Selanik'in orta mahallelerinden birinde doğduğu açıkça yazıyordu...

Laubespin'in yazısı acaba sadece Sarraut'un bilgilerinden mi kaynaklanıyordu? Öyle olmalı çünkü Sarraut Atatürk konusunda otoriteydi. Atatürk'ü yakından tanıyan Büyükelçi Sarraut, Türk milletinin hiçbir zaman bilemediği Atatürk'ün doğum tarihini nasıl öğrenmiştii? Acaba kendisinden mi öğrenmişti? Öte yandan 1881 yılındaki Osmanlı kayıtlarında Selanik'te bile, doğum kayıtlarının bulunmaması düşünülemez. Hele babası bir gümrük memuru ise, Atatürk kendi doğum tarihini biliyor olmalıdır...

Ünlü anlatıya göre Atatürk, doğum tarihinin 19 Mayıs olduğunu söylemiş ve kendisini Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç tarihi ile özdeşleştirmişti. Elbette ki bu bir jesttir. Bir başka söylentiye göre ise Atatürk, hasat zamanında doğduğunu söylemiştir. Ama bunlar kesin değiller. Oysa Paris Soir'da doğum tarihinin bu kadar kesin verilmesi düşündürücüdür, eğer böyleyse, Sarraut'nun ailesi bulunmalı ve varsa evrakları incelenmelidir. Zira Sarraut Atatürk'ün gerçekten çok yakınında bulunmuş ve sofrasında bir çok kez yer almıştı, nelerin konuşulduğu aslı bilinemeyecektir ama yurdumuzun ebedi liderinin doğum tarihi çok önemlidir, bilinmelidir ve Türk milletinin bunu bilmeye hakkı vardır...   

 ATA NİRUNATATÜRKÜN DOĞUM TARİHİ..

 Atatürk’ün doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir.10 kasım 1936’da dışişleri bakanlığından Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğine şöyle bir yazı gelir; Riyaseti cumhur umumi katipliğine:İngiltere maslahatgüzarı Mösyö Margam vekaletimize müracaat ederek Reisi Cumhurunuzun Doğum günü münasebetiyle ve İngiltere Kralı sekizinci Eduard tarafından hususi ve samimi bir tebrik telgrafı çekileceğini söylemiş ve Atatürk’ün doğum tarihini bildirmelerini rica etmiştir. Keyfiyeti arz eder ve İngiltere büyükelçiliğince talep edilen malumatın tensip buyurulduğu takdirde bildirilmesine müsaadelerinizi rica ederim. Hariciye vekili yerine elçi. Yazı Atatürk’e gösterildiğinde Atatürk; Annem beni bir bahar gününde dünyaya getirdiğini söylerdi.bu tarih niçin 19 mayıs olmasın..19 mayıs diye yazın.buyruğunu verir..bunun üzerine 12 kasım 1936’da dışişleri bakanlığına şu yazı yazılır; Hariciye Vekaletine cevaptır; Reisicumhur Atatürk’ün 19 mayıs 1881 tarihinde doğduklarını arz ederim.. Umumi katip Hasan Rıza Soyak

(Kaynak;Hamza Eroğlu/Atatürk’ün hayatı ve üstün kişiliği)

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !